HAPPY LIGHT HOTEL - 1A Nguyen Thi Minh Khai - Nha Trang - Viet Nam - Điện thoại: (84-58) 3.529.888 - Fax: (84-58) 3.529.882

Đặt Phòng

Nhận phòng

Trả phòng

Người lớn

Trẻ em

Hotline

058 3529 888


HAPPY LIGHT HOTEL

1A Nguyen Thi Minh Khai - Nha Trang - Viet Nam

Phone: (84-58) 3.529.888

Fax: (84-58) 3.529.882

Email: sales@happylighthotel.com

ĐẶT PHÒNG

Thời Gian Lưu Trú

Nhận phòng:

Trả phòng:

Người lớn:

Trẻ em:


Loại Phòng

LOẠI PHÒNG

SỐ LƯỢNG

GIƯỜNG

HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG | SUITE

HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG | SENIOR DELUXE

HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG | DELUXE CITY VIEW

HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG | FAMILY

HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG | SUPERIOR

Hút thuốc *


Dịch Vụ

Chuyến bay:

Giờ đến:

Đưa đón:


Thông tin Quý khách

Danh xưng:

Họ Tên: *

Địa chỉ:

Điện thoại: *

Fax:

Email:*

Ghi chú: