HAPPY LIGHT HOTEL - 1A Nguyen Thi Minh Khai - Nha Trang - Viet Nam - Điện thoại: (84-58) 3.529.888 - Fax: (84-58) 3.529.882

Đặt Phòng

Nhận phòng

Trả phòng

Người lớn

Trẻ em

Hotline

058 3529 888


HAPPY LIGHT HOTEL

1A Nguyen Thi Minh Khai - Nha Trang - Viet Nam

Phone: (84-58) 3.529.888

Fax: (84-58) 3.529.882

Email: sales@happylighthotel.com

Liên Hệ

KHÁCH SẠN HAPPY LIGHT

Địa chỉ: 1A Nguyen Thi Minh Khai - Nha Trang - Viet Nam

Điện thoại: (84-58) 3.529.888

Fax: (84-58) 3.529.888

Email: sales@happylighthotel.com

Vui lòng điền thông tin theo mẫu sau:

Email: *

Chủ đề: *

Nội dung:*